ISB Activities

กิจกรรมสำคัญโครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. (I-EA-T Sustainable Business)

ISB ACCELERATOR PROGRAM

Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินการ พร้อมทั้งเข้าร่วม One on One Coaching เพื่อขอรับรองเกณฑ์ ISB สำหรับนิคม/นิคมร่วมดำเนินการ และร่วมจัด ROADSHOW ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

CERITIFIED ISB LIST & ASSESSOR

จัดกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISB ประกาศรายชื่อและเผยแพร่ ISB BIA/SIA REPORT สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

ISB AWARDS & PUBLIC RECOGNITION

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและนำเสนอเรื่องราวสู่ความยั่งยืนขององค์กร (ISB Impact Story) โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความตระหนักแก่นิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน และผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Social Impact)

ISB WORKSHOP & 1-1 COACHING

WORKSHOP เพื่อพัฒนาการประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และ 1-1 COACHING เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การขอรับรอง ISB LIST สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ISB ROADSHOW & PROMOTIONAL PARTNERSHIP

จัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่กรณีศึกษา รณรงค์องค์กรสมัครสู่การขอรับรอง รวมทั้งการร่วมโปรโมทสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงานในฐานะ ISB Accelerator ในพื้นที่ และเปิดเวที ร่วมโปรโมทกับองค์กรภาคี เพื่อแนะนำและสนับสนุนสิทธิประโยชน์

ISB PLATFORM & DASHBOARD

รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ISB LIST & ISB ASSESSOR ขึ้นระบบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ESG Data แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมยั่งยืน และมีฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงองค์กร นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเชื่อมโยงความร่วมมือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากล มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

NEWS & EVENT

เปิดรับสมัคร ISB2024

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอเชิญชวนสำนักงานใหญ่ กนอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงานผู้ประกอบการร่วมรับฟังการประชุม KICK OFF โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) หรือ ISB2024 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.30- 11.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/5554003264…Meeting ID: 555 400 3264Passcode: 726750เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมสำคัญโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง Read more…

ดร.อำพล อาภาธนากร

ดร. อำพล  อาภาธนากร                         นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Manager, NIA) นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน “เรียนรู้หลักการ ลงมือปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” ดูประวัติเพิ่มเติม

กนอ. มอบรางวัล “ISB Award 2023” กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “ISB Forum & Awards 2023” ปี 2 พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2023 ให้ผู้ประกอบการ 9 แห่ง ใน 7 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกนอ. (I-EA-T Read more…

เวทีเสวนาที่ 2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษที่ 21: “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO”

กนอ. เชิญชวน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนาร่วมดำเนินงาน และ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ISB Forum & Awards 2023พบกับผู้นำธุรกิจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ในเวทีเสวนาที่ 2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษที่ 21: “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO”กลยุทธ์หรือแนวทางการประยุกต์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ Net Zeroแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของหน่วยงานในการบูรณาการ โอกาส ข้อท้าทาย และสร้างการยอมรับCall for Action / ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroหากท่านอยู่ในภาคอุตสาหกรรม…งานดีดีแบบนี้ ที่ไม่ควรพลาด และหากท่านใดยังไม่รู้ว่า ISB Read more…

เวทีเสวนาที่ 1 “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero”

กนอ. เชิญชวน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนาร่วมดำเนินงาน และ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ISB Forum & Awards 2023พบกับผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐชั้นนำของประเทศไทย ในเวทีเสวนาที่ 1 “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero”ความสำคัญของการส่งเสริมนโยบายและการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroวิเคราะห์ เจาะลึก ชี้ประเด็นการผลักดันนโยบายสู่การขยายผลสู่ระดับองค์กรCall for Action / ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroหากท่านอยู่ในภาคอุตสาหกรรม…งานดีดีแบบนี้ ที่ไม่ควรพลาด และหากท่านใดยังไม่รู้ว่า ISB คืออะไร เชิญมาติดตามกันได้ในงานวันที่ 18 Read more…

เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีและรับฟังปาฐกถาพิเศษในงาน ISB Forum & Awards 2023

เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีและรับฟังปาฐกถาพิเศษในงาน ISB Forum & Awards 2023 NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO  ปาฐกถาพิเศษ “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน” เวทีเสวนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบ “Net Zero” “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero” “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” รับชม บูทกิจกรรม ISB Show Case 2023 และอื่นๆมากมาย วันที่ 18 กันยายน 2566 Read more…